දැන් Dynamics 365 පිළිබඳ පුහුණුවක් කිරීමට කාලයයි!

dynamics 365 sales Nov 04, 2020

යමක් ඉගෙන ගැනීමට ඇති හොඳම ක්‍රමය එය කිරීමෙන්ය. පළමු සැසියේදී අපි Dynamics 365 මෘදුකාංග පද්ධතිය පිළිබඳ ඉහළ දළ විශ්ලේෂණයක් දෙස බැලුවෙමු. දෙවන සැසියේදී අපි Dynamics 365 Sales App එකේ ද  ඉහළ මට්ටමේ දළ විශ්ලේෂණයක් දෙස බැලුවෙමු. දැන් ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ අපේ සැසිවාරයන් දෙකෙන් ලබා ගත්ත දැනුමත් පාවිච්චි කරලා Microsoft Docs වෙත ගොස් එහි තිබෙන training programs කරලා තවත් දුරට මේ software එක ඉගෙන ගන්න එකයි.

මෙම ලිපියෙන් අපි අපගේ අවසාන සැසි දෙකේදී අප කළ දෙයට අදාළව, Microsoft වෙතින් ඔබට ලබා ගත හැකි Dynamics 365 පුහුණු වැඩසටහන් දෙකක් පිළිබඳව ඔයගොල්ලන්ව දැනුවත් කරනවා.

  1. මෙම Microsoft Docs විසින් ලබාදෙන පුහුණු වැඩසටහන, අපේ පළමු වැඩසටහනට සමගාමීව, ඔබට ඉහළ මට්ටමේ දළ විශ්ලේෂණයක් ලබා දෙනු ඇත. එය ඔබට access කිරීම සඳහා මෙම URL එක Click කරන්න.
    • Introduction to Microsoft Dynamics 365 : Click Here
  2. මෙම දෙවන පුහුණු වැඩසටහන ඔබට Microsoft Dynamics Sales App එක පිළිබඳව බොහොම ගැඹුරින් ධ්‍යාපනයක් ලබාගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙයි
    •  Introduction to Dynamics 365 Sales : Click Here

ඔබට මෙම පාඨමාලාවන් කරගෙන යද්දී ඒවා trial කරන්න licence එකක් අවශ්‍ය නම් Trial Instance එකක් හදාගන්නෙ කොහොමද කියන එක ගැන අපි පෝස්ට් එකක් කරල තියෙනවා ඒ පෝස්ට් එක මම පහතින් ආයෙත් ඕගොල්ලන්ට දැනුම් දෙන්නම්.

Microsoft 365 Developer සහ Dynamics 365 Trial Subscription එකක් නිර්මාණය කරන්නේ කෙසේද? Click Here

එහෙනම් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපගේ ඊළඟ සැසිවාර වෙනකොට ඕගොල්ලෝ මේ පුහුණු වැඩසටහන් දෙකම කරලා බොහොම හොඳ අධ්‍යාපනයක් හා අත්දැකීමක් ලබාගෙන සිටි කියලා . මේ පුහුණුවීම් කරගෙන යද්දි ඕගොල්ලන්ට යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් ගොඩනැගෙනවා නම් අපට අපට Email  කරලා ඔබලාගේ තිබෙන ඒ ප්‍රශ්න නිරාකරණය කරගන්න ලෙස අපි බොහොම කාරුණිකව ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

Close

50% Complete

Join Us to Grow Your Career

Join BizApps.Guru today to get free access to Business Applications Meetups in your language and Online Learning programs.