මේ පාර Dynamics 365 Customer Service දිහා බලමු

ගියපාර post එකෙන් කිව්වා වගේ, යමක් ඉගෙන ගැනීමට ඇති හොඳම ක්‍රමය එය කිරීමෙන්ය. මේ Article එකෙන් අපි ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ Dynamics 365 Customer Service app එක ගැන Microsoft වෙතින් ඔබට ලබා ගත හැකි Dynamics 365 පුහුණු වැඩසටහන් පිළිබඳව.

මෙම පුහුණු වැඩසටහන ඔබට Microsoft Dynamics Customer Service App එක පිළිබඳව බොහොම ගැඹුරින් ධ්‍යාපනයක් ලබාගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙයි.

  •  Introduction to Dynamics 365 Customer Service : Click Here

ඔබට මෙම පාඨමාලාවන් කරගෙන යද්දී ඒවා trial කරන්න licence එකක් අවශ්‍ය නම් Trial Instance එකක් හදාගන්නෙ කොහොමද කියන එක ගැන අපි පෝස්ට් එකක් කරල තියෙනවා ඒ පෝස්ට් එක මම පහතින් ආයෙත් ඕගොල්ලන්ට දැනුම් දෙන්නම්.

Microsoft 365 Developer සහ Dynamics 365 Trial Subscription එකක් නිර්මාණය කරන්නේ කෙසේද? Click Here

එහෙනම් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපගේ ඊළඟ සැසිවාර වෙනකොට ඕගොල්ලෝ මේ පුහුණු වැඩසටහන කරලා බොහොම හොඳ අධ්‍යාපනයක් හා අත්දැකීමක් ලබාගෙන සිටි කියලා . මේ පුහුණුවීම් කරගෙන යද්දි ඕගොල්ලන්ට යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් ගොඩනැගෙනවා නම් අපට අපට Email කරලා ඔබලාගේ තිබෙන ඒ ප්‍රශ්න නිරාකරණය කරගන්න ලෙස අපි බොහොම කාරුණිකව ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

Close

50% Complete

Join Us to Grow Your Career

Join BizApps.Guru today to get free access to Business Applications Meetups in your language and Online Learning programs.